Torna a l'inici
Nom d'usuari
Contrasenya
  • SECRETARIA GENERAL
  • SECRETARIA TÈCNICA
  • INFORMACIÓ GENERAL
  • ASSESSORIA D'ORGANITZACIÓ
  • PRESÈNCIA EN INSTITUCIONS
SECRETARIA GENERAL Joan Macau i Franch Secretari general Exerceix, entre d'altres funcions internes, la direcció i la coordinació general tècnica i administrativa dels òrgans, serveis i dependències integrants de la Federació. Visites i consultes telefòniques Diàriament d'11 a 14 h
SECRETARIA TÈCNICA Agustí Guillén i Cortés Advocat Assessora sobre assumptes generals molt especialment sobre autoritzacions de centres, convenis, concerts, plantilles, estudis, pagament delegat i qualsevol tema laboral o fiscal. Consultes telefòniques Diàriament de 10.30 a 14 h Visites S'ha de concertar telefònicament dia i hora
INFORMACIÓ GENERAL Neus Vidal i Fontal Cap d'oficines Informa sobre tots els temes generals que no siguin de competència exclusiva d'algun dels serveis tècnics. S'encarrega dels cursos de formació estatals: Contrato Programa, Acció Complementària i Bonificables per la Seguretat Social. Despatx diari en hores d'oficina
ASSESSORIA D'ORGANITZACIÓ ESCOLAR, CLASSIFICACIÓ DE CENTRES I FORMACIÓ CONTÍNUA
  • Orientacions per a l'elaboració de projectes de qualitat i millora dels centres educatius.
  • Aconsella en l'elaboració de plans d'actuació, projectes educatius, projectes curriculars, reglament de règim intern, programacions, pla d'acció tutorial, pla d'avaluació interna, plantilles...
  • Classificació de centres i modificacions de les autoritzacions d'obertura.
  • Assessorament sobre l'aplicació de la normativa educativa.
  • Organitza i dirigeix els cursos de reciclatge del professorat i els cicles de conferències d'extensió cultural, pedagògica i empresarial.
Atenció als socis Prèvia reserva telefònica de dia i hora
PRESÈNCIA EN INSTITUCIONS I ORGANISMES CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE CENTRES D'ENSENYAMENT (CECE) Josep Díaz i Arnau amb el càrrec de vicepresident 1r Joan Vizcaino i Amat Enric Grau i Martín Joan Macau i Franch Agustí Guillén i Cortés Josep L. Díaz i Castillo Jordi García i Olba J. Andreu García i Vallarín CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D'ORGANITZACIONS EMPRESARIALS (CE0E) Josep Díaz i Arnau vocal de la Junta GeneralCONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA Enric Grau i MartínCOMISSIONS AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ Josep Díaz i Arnau Joan Macau i Franch Agustí Guillén i Cortés Enric Grau i MartínCOMISSIÓ DE SEGUIMENT SOBRE EL PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ Francesc Utrilla i Garrido COMISSIÓ DE FORMACIÓ PARITÀRIA SECTORIAL DEL SECTOR D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ DE CATALUNYA Josep Ll. Díaz i Castillo Jordi García i Olba
PUJA ˆ

Inici · Avís legal · Requeriments tècnics

2009 © Federació Catalana de Centres d'Ensenyament
C/ Diputació, 331, 2n 1a · 08009 Barcelona
Telèfon 93 487 58 78 · Contacteu amb nosaltres