Torna a l'inici
Nom d'usuari
Contrasenya

La Federació Catalana de Centres d'Ensenyament (FCCE) és una associació fundada l'any 1978 a Barcelona. La FCCE representa la major part del sector educatiu privat no confessional de Catalunya d'ensenyament no universitari.

Les escoles que formen part de la Federació són els centres d'ensenyaments reglats i no reglats, i centres concertats i no concertats de totes les etapes educatives.

El President de la Federació ostenta el càrrec de vicepresident 1r de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) i és membre actiu des de la seva creació del Consell Escolar de l'Estat, la qual cosa garanteix la seva participació a escala nacional en les reunions del Ministeri, en el desenvolupament de lleis i en la representativitat en convenis nacionals.

La Federació fou la impulsora dels diferents convenis establerts amb La Caixa per solucionar els endarreriments dels pagaments de les subvencions tot aconseguint que aquestes fossin anticipades sense cost.

Fou també capdavantera de l'acord sobre la reestructuració de centres docents privats concertats i l'analogia retributiva del professorat (acord de 4 de maig de 2001) que va premetre incrementar les plantilles amb professors de recol·locació procedents de centres en crisi que s'alliberaven així del cost de les indemnitzacions.

A escala autonòmica representa l'entitat com a col·lectiu davant de l'Administració pública, formant part activa del Consell Escolar de Catalunya, de les diverses comissions negociadores, comissions tècniques i de seguiment dels diferents acords del sector.

Quan així ho requereix la titularitat, la Federació representa cadascuna de les escoles en particular en la seva relació amb el Departament d'Educació (autoritzacions, concerts educatius, etc.).

La Federació representa el col·lectiu davant els agents socials (sindicats i associacions empresarials del sector).

Negocia el conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya.

PUJA ˆ

Inici · Avís legal · Requeriments tècnics · Crèdits

2009 © Federació Catalana de Centres d'Ensenyament
C/ Diputació, 331, 2n 1a · 08009 Barcelona
Telèfon 93 487 58 78 · Contacteu amb nosaltres