Nom d'usuari
Contrasenya

Qui som

La Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) és una associació que representa una part important del sector educatiu no confessional d’ensenyament no universitari de Catalunya.

Formen part de la Federació centres d’ensenyaments reglats i no reglats, i centres concertats i no concertats de totes les etapes educatives.

La Federació representa el col·lectiu davant les administracions públiques (tant estatals com autonòmiques) i els agents socials (sindicats i associacions empresarials del sector).

A requeriment del titular, també pot representar cadascuna de les escoles en particular en la seva relació amb el Departament d’Educació (autoritzacions, concerts educatius...).

 

Avís legal · Requeriments tècnics · Crèdits

2009 © Federació Catalana de Centres d'Ensenyament
C/ Diputació, 331, 2n 1a · 08009 Barcelona
Telèfon 93 487 58 78 · Contacteu amb nosaltres